TRADIČNÍ ČÍNSKÁ BYLINNÁ MEDICÍNA

EPILEPSIE

Definice EPILEPSIE

Epilepsie (padoucnice, padoucí nemoc, latinsky eufemicky také morbus sacer nebo morbus divinus - svatá nebo božská nemoc) je záchvatovité onemocnění mozku, tedy onemocnění neurologické. V populaci se udává její výskyt 1%, ale bude pravděpodobně vyšší.

 

Co je EPILEPSIE

Epilepsie je onemocnění projevující se opakovaným výskytem epileptických záchvatů. Epileptický záchvat je vyvolán náhle vzniklou nerovnováhou mezi excitačními (stimulujícími) a inhibičními (tlumícími) systémy v mozku, tato nerovnováha vede k převaze stimulujících mechanismů a projevuje se záchvatem. Záchvaty dělíme na klinické a subklinickéKlinický záchvat se může projevovat poruchou vědomí, pohyblivosti, citlivosti, kožního čití, změnami ve smyslových funkcích a pozměněnými psychickými projevy. Subklinický záchvat tyto klinické příznaky neobsahuje, dá se rozpoznat pouze na EEG (elektroencefa­lografe – vyšetření elektrické aktivity mozku), kde se projeví pozměněnou aktivitou. Dále můžeme záchvaty dělit z hlediska původu vzniku na symptomatické a idiopatické. Symptomatické záchvaty vznikají v důsledku strukturálního poškození centrálního nervového systému. U idiopatických záchvatů žádné poškození nebo původ vzniku na dosud dostupných vyšetřovacích metodách rozpoznat nelze.

 

Standardní léčba EPILEPSIE

Léčba epilepsie musí být ordinována uvážlivě. Ojedinělý epileptický záchvat ještě neznamená, že jedinec trpí epilepsií. Může být odezvou organismu na mimořádné podmínky (nedostatek spánku, alkohol, fyzická vyčerpanost). Před nasazením léčby je nutné zvážit za jakých okolností k záchvatu došlo a posoudit nález na EEG záznamu. Současné trendy nedoporučují nasazovat léčbu jako prevenci. Pravděpodobnost opakování prvního záchvatu je 40 % , u druhého záchvatu až 90 %. Proto převažuje názor, že antiepileptická léčba by měla být nasazována až v případě opakujících se záchvatůPři užívání léků musí být dodrženo několik zásad.

Ze strany pacienta jsou to: 

 • spolupráce
 • pravidelné užívání léků dle rady lékaře
 • absolutní vynechání alkoholu

Pacient musí dodržovat pravidelný spánkový režim a vyvarovat se spánku během dne. Dále nesmí pracovat na směnný provoz, to znamená zákaz nočních služeb.

Lékař nejprve nasadí lék první volby, nejúčinnější, osvědčený. Pokud nezabere, přichází na řadu lék druhé volby. Selže–li i ten, zvolí se kombinace různých léků, s přihlédnutím na nežádoucí účinky. Důležitou součástí léčby je stanovení hladin léků proti epilepsii v krvi. Toho se užívá zejména jako prevence předávkování těmito léky. Při neúčinnosti léků je v určitých případech doporučována chirurgická léčba. Selháním lékové terapie se rozumí dva roky přetrvávající nezlepšující se opakované záchvaty i přes vyzkoušení veškeré dostupné odpovídající medikamentózní léč­by.

 

Příznaky EPILEPSIE

 

 • svalové křeče
 • záškuby ve svalech
 • poruchy vědomí
 • zhoršení zraku
 • poruchy čití
 • pocit mravenčení
 • bolest hlavy
 • výpadek zorného pole
 • bolest svalů
 • mžitky před očima
 • nervozita
 • závratě
 • časté pády
 • aura
 • agresivita
 • poruchy nálady
 • halucinace a bludy
 • bezvědomí
 • svalová slabost
 • zmatenost
 • neschopnost udržet stolici
 • křeče žvýkacího svalstva
 • modravé zbarvení kůže
 • křečovité propnutí těla do záklonu
 • krátkodobá zástava dechu
 • slepota
 • změny osobnosti
 • pomočování

Odstranění EPILEPSIE tradiční čínskou medicínou

Pro odstranění příčin onemocněním EPILEPSIEje nutné se objednat na osobní konzultaci k Dr. Zhengovi (kontakty ZDE), který si udělá vlastní diagnozu, díky které si zjistí přesné příčiny Vašeho onemocnění ve Vašem těle a na základě svého zjištění Vám napíše vhodnou bylinnou směs, která příčiny postupně odstraní, tedy odstraní i onemocnění samotné a navíc Vám poví, jak se správně stravovat a chovat, aby se Vaše onemocnění již nevracelo.

Zároveň je nutné brát na vědomí čínské pořekadlo:

"Každé onemocnění by se mělo léčit minimálně 2x takovou dobu, jakou se neléčilo."

Osobní léčba u Dr. Zhenga tuto dobu rapidně zkracuje.

 
 

 

NEJBLIŽŠÍ DOVOLENÁ: 16.7.2018 - 2.8.2018
Žádná data nebo nastavení...
Před návštěvou je nutné se TELEFONICKY OBJEDNAT!
Před návštěvou je nutné se TELEFONICKY OBJEDNAT!
NEJBLIŽŠÍ DOVOLENÁ: 16.7.2018 - 2.8.2018
Staňte se našimi přáteli i na