TRADIČNÍ ČÍNSKÁ BYLINNÁ MEDICÍNA

NÍZKÝ KREVNÍ TLAK (HYPOTENZE)

Definice NÍZKÉHO KREVNÍHO TLAKU

Hypotenze v zásadě není nemoc. Buď je to projev určité nemoci, a nebo zkrátka projev něčího organismu. 

K hypotenzi tedy může dojít:

1. poruchou srdečního výdeje – srdce nepumpuje do tepen dostatečné množství krve.
2. poruchou cévního řečiště – cévy neumějí správně regulovat odpor pro krev (což je velmi důležité, neboť krve je v těle za normálních podmínek stále stejný objem, tedy je-li jí někde potřeba víc, musí být jinde ubrána stažením cév v této lokalitě)

 

Co je NÍZKÝ KREVNÍ TLAK

O hypotenzi, neboli nízkém krevním tlaku, mluvíme tehdy, když naměřená hodnota systolického krevního tlaku (je to ta vyšší z udávaných dvou, před lomítkem) je nižší než 100 torrů (mmHg). A co tato hodnota vlastně znamená? Krev je po těle rozháněna impulzy ze srdce, proudí cévami a těmi se dostává k cílovým tkáním, orgánům. Cévy jsou v podstatě pružné trubky. A právě tlak, který působí na stěny cév, je onen měřený krevní tlak. V artériích (cévách vedoucích od srdce) je proudění pulzující, a proto se měří dvě hodnoty tlaku: systolická, ve chvíli, kdy je krev vyslána srdcem – při stahu srdce (systole) – a diastolická, v průběhu relaxace srdečního svalu, kdy dochází k jeho plnění. Výsledný tlak tedy závisí na srdečním výkonu a na pružnosti cév (resp.jejich odporu). Jelikož tkáně (orgány) jsou zvyklé na takřka konstantní průtok krve, existují v těle regulační mechanismy, které se jim tento požadavek snaží zajistit. Významným mechanismem je kontrakce (stažení) cévy při vyšším tlaku (do tkáně míří více krve, tak céva stažením, tedy zmenšením svého průměru, zajistí krvi větší odpor, a ta pak protéká tak, jak je cílová tkáň zvyklá). Další důležitou součástí regulace krevního tlaku jsou baroreceptory (snímače tlaku) na různých místech – např. na oblouku aorty (hned u výtoku krve ze srdce) či v sinus caroticus (na krku). Baroreceptory registrují změny tlaku a reagují na ně vysláním příslušných signálů, které zajistí opačnou změnu tlaku. Tato regulace souvisí s kuriózním nebezpečím pro muže (při tak rutinní záležitosti, jakou je holení), které může končit i smrtí. Muži po oholení kontrolující dokonalé provedení tohoto úkonu, zkoušejí hladkost kůže na krku, přejíždějí po něm rukama, a tímto oboustranným tlakem na baroreceptory na krční tepně mohou u nich (baroreceptorů) vyvolat zdání vysokého krevního tlaku, který je tedy reflexně snížen, muž omdlívá, padá hlavou na umyvadlo.

 

Standardní léčba NÍZKÉHO KREVNÍHO TLAKU

Léčba hypotenze s příčinou známou se zaměřuje především na léčbu této příčiny (různé nemoci, vnější krvácení, vnitřní krvácení, dehydratace, nadužívání léku na vysoký tlak..), pak až na léčbu hypotenze samé.

U hypotenze z neznámé příčiny se hodnotí míra potíží pacienta – při menších potížích hypotenze není léčena. U těžké dlouhodobé hypotenze hrozí nebezpečí poškození některých orgánů, které jsou citlivé na nedostatek protékající krve (ledviny, mozek).

Pakliže je na místě léčba hypotenze, používají se léky, které ovlivňují napětí ve stěně cév.

 

Příznaky NÍZKÉHO KREVNÍHO TLAKU

Hlavní potíže hypotenze plynou z toho, že nízký tlak (působící navíc proti gravitaci) má problém „dostrkat“ krev až k mozku – mozek tedy není dostatečně prokrven a okysličen.

Hypotenze se projevuje:

  • únavou
  • spavostí
  • slabostí
  • bolestmi hlavy
  • studenými končetinami

těžší hypotenze pacienti popisují: 

  • mžitky před očima 
  • zalití studeným potem
  • závratě
  • může dojít až omdlívání (zejména u mladých vysokých lidí je časté omdlívání při dlouhém stání, zejména při kombinaci s vydýchaným vzduchem – MHD, sborová pěvecká vystoupení)

Běžný projev hypotenze, který v životě potká skoro každého, jsou mžitky před očima, slabost, motání hlavy, po rychlém zvednutí např. ze sedu do stoje.

Velmi těžká hypotenze (zejména při šokových příčinách) může vést až k bezvědomí (nestavěné krvácení).

 

Odstranění NÍZKÉHO KREVNÍHO TLAKU tradiční čínskou medicínou

Pro odstranění příčin NÍZKÉHO KREVNÍHO TLAKUje nutné se objednat na osobní konzultaci k Dr. Zhengovi (kontakty ZDE), který si udělá vlastní diagnozu, díky které si zjistí přesné příčiny Vašeho onemocnění ve Vašem těle a na základě svého zjištění Vám napíše vhodnou bylinnou směs, která příčiny postupně odstraní, tedy odstraní i onemocnění samotné a navíc Vám poví, jak se správně stravovat a chovat, aby se Vaše onemocnění již nevracelo.

Zároveň je nutné brát na vědomí čínské pořekadlo:

"Každé onemocnění by se mělo léčit minimálně 2x takovou dobu, jakou se neléčilo."

Osobní léčba u Dr. Zhenga tuto dobu rapidně zkracuje.

 
 

 

NEJBLIŽŠÍ DOVOLENÁ: 16.7.2018 - 2.8.2018
Žádná data nebo nastavení...
Před návštěvou je nutné se TELEFONICKY OBJEDNAT!
Před návštěvou je nutné se TELEFONICKY OBJEDNAT!
NEJBLIŽŠÍ DOVOLENÁ: 16.7.2018 - 2.8.2018
Staňte se našimi přáteli i na