TRADIČNÍ ČÍNSKÁ BYLINNÁ MEDICÍNA

VYSOKÝ KREVNÍ TLAK

Definice VYSOKÉHO KREVNÍHO TLAKU (hypertenze)

Hypertenze neboli vysoký krevní tlak, je jednou z nejčastějších kardiovaskulárních chorob.  Toto onemocnění je v dnešní době masově rozšířené. Dle statistik  se s hypertenzí léčí okolo 20% dospělých osob. Ačkoliv je toto  číslo už tak dosti vysoké, nejsou v něm zahrnuti lidé, kteří  hypertenzí sice trpí, ale neléčí se. Mnohdy se tedy tomuto  onemocnění říká neinfekční epidemie a také se často zařazuje do skupiny civilizačních chorob. Odhaduje se, že 25% úmrtí ve věku nad 40 let je zapříčiněno právě touto chorobou. Jednou z příčin těchto smutných čísel je fakt, že hypertenze v počátečních stádiích nemá téměř žádné příznaky a postižení lidé o ní nevědí nebo ji zkrátka ignorují a neléčí se, neboť je nijak neobtěžuje (alespoň prozatím). 

 

Co je VYSOKÝ KREVNÍ TLAK

Za hypertenzi označujeme stav, kdy je krevní tlak delší dobu, či opakovaně zvýšen nad hodnotu 140/90 mmHg a u diabetiků nad 130/90 mmHg. Za ideální u dospělých osob se považuje tlak 120/80 mmHg. Pod pojmem krevní tlak se rozumí síla, kterou působí krev na stěny cév, v nichž koluje. Hodnotu krevního tlaku lze jednoduše zjistit, pomocí tonometru. Při měření krevního tlaku získáme dvě hodnoty např.: 120/80.

První, vyšší a důležitější číslo označuje systolický tlak, který vzniká při srdeční stahu. Systolický tlak je v podstatě přímým odrazem stavu tepen. Jeho hodnota tedy většinou stoupá s přibývajícím věkem, protože starší lidé mají méně pružné cévní stěny, které se nejsou schopny již tolik „roztahovat“ při vyšším tlaku krve.

Druhá, nižší hodnota je zaznamenávána při uvolnění srdečního svalu a nazývá se diastolický tlak.

Lékaři rozeznávají podle hodnot vysokého krevního tlaku 3 stupně závažnosti:

  1. Mírná hypertenze: 140-159/90-99 mmHg
  2. Středně závažná hypertenze: 160-179/100-109 mmHg
  3. Závažná hypertenze: ≥ 180/110 mmHg

Mimo toto rozdělení musí lékař také zhodnotit, v jakém celkovém stavu jsou Vaše orgány a cévy. Vysoký krevní tlak totiž mohl skrytě, po dlouhou dobu, poškozovat Vaše tělo.

 

Standarní léčba VYSOKÉHO KREVNÍHO TLAKU

Předem nutno předeslat, že cílem léčby je normalizace krevního tlaku. Ačkoliv v dnešní době je mnoho moderních léků proti hypertenzi, bohužel se ji nedaří vždy efektivně léčit a to především, díky nedodržování pokynů lékařePrvním terapeutickým krokem jsou režimová opatření. Jestliže nemocný trpí nadváhou, je vhodné její snížení na normální hodnotu BMI (18,5–25). Nezbytné je omezit příjem kuchyňské soli a to na maximálně 5g za 24 hodin. Důležité je také omezení konzumace alkoholu. Jeho nejvyšší denní množství je 30g. Farmakologická léčba (neboli podávání léků) je závislá na stavu pacienta. Jestliže nemocný trpí některou jinou chorobou např.: cukrovkou, je nezbytné léčbu zahájit co nejdřívePokud má pacient problém pouze v podobě samostatné hypertenze, medikamenty se u něj většinou podávají, až když hodnota systolického krevního tlaku překročí 160 mmHg. Podobné je to i s cílovými hodnotami, kterých je třeba dosáhnout. U osob s cukrovkou se lékař snaží udržet krevní tlak pod horní hranicí 130/80 mmHg a u jinak zdravých lidí pod 140/90 mmHg. Léky podávané při hypertenzi mohou být diuretika, která podporují vylučování tekutin z organismu. Další využívané preparáty jsou například, ze skupin: betablokátorů, blokátorů kalciového kanálu, ACE inhibitorů, vazodilatancií nebo alfa-adrenergních blokátorů. Monoterapeutická léčba se volí v případě, že pacientovi stačí podávat pouze jeden preparát, který mu naprosto vyhovuje. Pokud nestačí pouze jeden lék, následuje tzv. dvojkombinační léčba, kdy se podává kombinace dvou léku z výše uvedených skupin, které vzájemné posilují a doplňují své účinky. Jestliže ani dvojkombinace nepřinese očekávaný efekt, následuje podávání třech preparátů najednou, tedy trojkombinace.

 

Příznaky VYSOKÉHO KREVNÍHO TLAKU

V počátečních stádiích není krevní tlak příliš zvýšen. Nemocný tak bývá bez obtíží a často o ni ani nemusí vědět. Bohužel toto je na hypertenzi velice zrádné, neboť lidé, i když o ní vědí, jí mnohdy zpočátku nevěnují pozornost, protože se cítí zdraví a neléčí se, díky čemuž se onemocnění dále rozvíjíPrvními, neurčitými projevy, může být bolest hlavy, únava, porucha spánku. Obtíže se zhorší nebo se většinou prvně objeví až s pokročilým stavem nemoci, kde ale již v jeho důsledku vzniká různé poškození některých orgánů.

Rozeznáváme tři stadia nemoci:

V prvním je nemocný většinou bez obtíží a jedinou známkou hypertenze je naměřený vysoký krevní tlak, který je nejprve občasný a později trvalý.

Druhé stadium je již charakterizováno aterosklerotickými změnami na tepnách. Levá srdeční komora je zvětšena, což je důsledkem neúměrného zatížení, zvláště levé části srdce. Tento příznak prokážeme hrudním echokardiografickým (ECHO), rentgenovým (RTG) a elektrokardio­grafickým (EKG) vyšetřením. Při vyšetření očního pozadí jsou patrné změny, v podobě angiopatie.

V třetím stadiu jsou již jednotlivé orgány výrazně poškozeny a dochází k jejich zhoršené funkci. Tepny jsou v důsledku hypertenze postiženy aterosklerotickými změnami. Často vzniká ischemická choroba periferních tepen dolních končetin, což v nejvážnějších případech končí až amputací postižené nohyV tomto stadiu může dojít, následkem onemocnění, ke krvácení do mozku a tedy k náhlé cévní mozkové příhodě, která někdy vede k různým stupňům poškození tělesných funkcí nebo až k úmrtíDalším postiženým orgánem bývá srdce. Hypertenze způsobuje ischemickou chorobu srdeční. Může se tedy objevovat dušnost, bolest na hrudníku nebo bušení srdcePostižení očních cév se nadále zhoršuje a vzniká oční neuroretinopatii a následně dochází k slepotěPoškozeny bývají i ledviny, vzniká nefroskleróza, postupně se snižuje jejich funkce a dochází až k jejich selhání neboli urémiiNutno podotknout, že pokud je hypertenze dobře léčena, tak by k třetímu stadiu nemoci nemělo nikdy dojít.

Při této chorobě může někdy dojít i k tzv.: hypertenzní krizi. Je to stav, kdy je krevní tlak náhle zvýšen nad hodnoty 230/130 mmHg. Nemocný v tomto stavu často trpí velkou bolestí hlavy, křečemi, nevolností a mnohdy i zvrací. Tato krize sice většinou brzy odezní, ale je při ní nutné pacienta hospitalizovat a urychleně zahájit léčbu, neboť hrozí zvýšené riziko srdečního selhání či krvácení do mozku.

 

Odstranění VYSOKÉHO KREVNÍHO TLAKU tradiční čínskou bylinnou medicínou

Pro odstranění příčin onemocněním VYSOKÝ KREVNÍ TLAKje nutné se objednat na osobní konzultaci k Dr. Zhengovi (kontakty ZDE), který si udělá vlastní diagnozu, díky které si zjistí přesné příčiny Vašeho onemocnění ve Vašem těle a na základě svého zjištění Vám napíše vhodnou bylinnou směs, která příčiny postupně odstraní, tedy odstraní i onemocnění samotné a navíc Vám poví, jak se správně stravovat a chovat, aby se Vaše onemocnění již nevracelo.

Zároveň je nutné brát na vědomí čínské pořekadlo:

"Každé onemocnění by se mělo léčit minimálně 2x takovou dobu, jakou se neléčilo."

Osobní léčba u Dr. Zhenga tuto dobu rapidně zkracuje.

 

NEJBLIŽŠÍ DOVOLENÁ: 16.7.2018 - 2.8.2018
Žádná data nebo nastavení...
Před návštěvou je nutné se TELEFONICKY OBJEDNAT!
Před návštěvou je nutné se TELEFONICKY OBJEDNAT!
NEJBLIŽŠÍ DOVOLENÁ: 16.7.2018 - 2.8.2018
Staňte se našimi přáteli i na