TRADIČNÍ ČÍNSKÁ BYLINNÁ MEDICÍNA

CUKROVKA (diabetes melitus)

Definice CUKROVKY

Slova diabetes mellitus jsou odvozena z řeckého diabetes („jít skrz, procházet“) a latinského slova mellitus („sladký jako med“), což vyjadřuje hlavní příznaky cukrovky –

CUKR V MOČI

Charakteristikou cukrovky je zvýšená hladina cukru v krvi, což je způsobeno sníženou nebo zcela chybějící tvorbou inzulínu. Trpí-li někdo rezistencí k inzulínu (což je běžné zejména u cukrovky 2. typu), pak jeho tělo obsahuje dostatek inzulínu, ale neumí jej použít.

Uhlovodany přicházející ve stravě se metabolizují v těle do cukrů. Tyto cukry jsou nejdůležitějšími zdroji energie pro normální metabolické procedury. Normálně obíhají lidským tělem a jsou k dispozici všem buňkám; naopak nespotřebované cukry se ukládají v játrech nebo ve svalstvu jako glykogen (živočišný škrob) a odtud mohou být v případě potřeby kdykoliv uvolněny.

Inzulín - zdroj: commons.wikimedia.org Hormon zvaný inzulín, který se tvoří v beta-buňkách slinivky  břišní, a odtud se uvolňuje do krve, je klíčovou látkou tohoto  procesu. Umožňuje přenos cukrů ke svalstvu, k tukovým buňkám  a játrům a dále reguluje uvolňování cukrů v játrech. Tímto  způsobem  udržuje inzulín správnou hladinu cukru v krvi.

                        Neexistuje žádný jiný hormon, který by tento úkol dokázal zastat.

Jestliže se v těle projeví nedostatek inzulínu, je to důvod pro to, že tělo již samo nedokáže přeměňovat uhlovodany v cukry. Tělu se nedostává energie a začíná katabolismus (destrukční fáze metabolismu) mastných kyselin. Výsledným produktem jsou ketony, které, pokud ihned nedojde k léčení nedostatku inzulínu, způsobují překyselení organismu.

Cukrovka se diagnostikuje měřením obsahu cukru v krvi. Hranice obsahu cukru v krvi mezi jídly je 6,1 mmol/l u zdravých lidí a nepřevyšuje 7,8 mmol/l dvě hodiny po jídle (při měření kapilární krve z konečku prstu). Způsob léčby závisí na rozsahu a typu cukrovky.

Na cukrovku pozor!!!Noha při neléčené cukrovce

Cukrovka je hlavní příčinou slepoty u lidí po dokončení 20. roku života.
Cukrovka je hlavní příčinou amputací končetin, které nejsou důsledkem úrazů.
U diabetiků je větší pravděpodobnost vzniku infarktu myokardu nebo mozkové příhody.
U řady diabetiků se vyvine závažné onemocnění ledvin.

                                                                              ... a mnoho dalších onemocnění.

 

Co je CUKROVKA (Diabetes mellitus)

Cukrovka (diabetes mellitus) je souhrnný název pro několik různých onemocnění. Všechny tyto choroby se projevují zvýšenou hladinou cukru v krvi (hyperglykémií).

Na regulaci hladiny cukru v krvi se rozhodující mírou podílí hormon inzulín. Bez inzulínu nemohou buňky lidského těla cukr z krve získávat. Inzulín umožňuje cukru z krve vstoupit do buněk, kde je využit jako zdroj energie. Inzulin tvoří b-buňky ve slinivce břišní. Odtud se vylučuje do krve a potom se váže na inzulinové receptory, které jsou uložené zejména na povrchu jaterních, svalových, tukových buněk. Teprve po navázání inzulinu na receptor může cukr vstoupit do nitra buňky. Některé buňky v těle přijímají glukózu i bez přítomnosti inzulínu, například nervové buňky.

Mezi jídly slinivka vylučuje do krve malé tzv. bazální množství inzulinu. Po jídle se zvyšuje hladina cukru v krvi a současně s ní se zvyšuje i množství inzulinu uvolňované slinivkou. Tak se všechen cukr z potravy dostane do buněk a je využit jako zdroj energie nebo uložen do zásoby. Jakmile inzulin splní svoji úlohu, je rozložen.

Všechny typy cukrovky jsou zapříčiněny nedostatečným působením hormonu inzulinu v cílových buňkách. Sníží se transport cukru do buněk, které tak trpí nedostatkem energie, a proto se zvyšuje uvolňování cukru z jater. V játrech cukr vzniká buď novotvorbou, nebo štěpením zásobní látky glykogenu. Hladina cukru v krvi se dále zvyšuje.

Pokud zvýšená hladina cukru v krvi působí na lidský organismus velmi dlouhou dobu, způsobuje některých tkání a orgánu, tzv. pozdní komplikace cukrovky.
Rozlišujeme následující typy cukrovky: cukrovka 1. typu, cukrovka 2. typu, cukrovka v těhotenství a ostatní specifické typy cukrovky.

 

CUKROVKA 1. typu

Cukrovka 1. typu začíná obvykle v dětství či dospívání. V některých případech je možný i pozdní vznik tohoto onemocnění po třicátém roce věku, pak ho označujeme jako LADA (latent autoimmune diabetes in adults), tedy pomalu probíhají cukrovka dospělých. Tímto typem cukrovky trpí 7 % diabetiků v České republice a je pro něj charakteristická úplná absence inzulínu v těle.

Choroba může být podmíněna abnormální reakcí systému zajišťujícího obranu proti infekci. U osob s genetickou predispozicí buňky, které za normálních podmínek ničí jen cizorodé a změněné buňky, začnou napadat b-buňky vlastní slinivky břišní. Cukrovka se projeví teprve, když je zničeno asi 90 % buněk produkujících inzulin. Rychlost zániku těchto buněk bývá různá. Velmi rychle tento proces probíhá v dětství a dospívání. Pro dospělé je typický spíš pomalý průběh. K manifestaci onemocnění dojde zpravidla po větší fyzické eventuálně psychické zátěži, např. infekce, trauma, těhotenství.

Začátek onemocnění bývá náhlý a někdy dost dramatický spojený s váhovým úbytkem, velkou žízní, častým močením. Někdy je stav provázen velkým nechutenstvím nebo naopak nadměrným příjmem potravy. Jestliže není stav včas rozpoznán, může vyvrcholit zvracením, bolestmi břicha až bezvědomím.

Buňky produkující inzulin jsou zničeny, proto ho musíme po celý další život pacienta dodávat do těla injekčně. Včasným zahájením léčby inzulínem lze zpomalit zánik b-buněk a prodloužit období, kdy má pacient vlastní zbytkovou sekreci inzulínu. Diabetickou dietu a určitá režimová opatření musí dodržovat i pacienti s diabetem 1. typu.
 

Standardní léčba CUKROVKY 1. typu

Základem léčby je náhrada inzulinu - dojde k předepsání intenzifikovaného inzulinového režimu, který při dnešní běžné dostupnosti analog velmi usnadní flexibilitu opatření. Pokud diabetik 1. typu netrpí nadváhou, není nutná přísná životospráva jako u diabetu mellitu
2. typu. Záleží hodně na důsledné edukaci diabetika a jeho ochotě k dobré spolupráci. Pokud vše funguje jak má, nemusí se život diabetika 1. typu mnoho lišit od života nediabetiků.

 

 

CUKROVKA 2. typu

92 % nemocných cukrovkou tvoří diabetici 2. typu. Cukrovka 2. typu postihuje častěji starší osoby a osoby s nadváhou či obezitou. Málo pohybu, nepravidelné jídlo, nadměrný stres, ale také genetické dispozice výrazně přispívají ke vzniku tohoto typu cukrovky. Častěji než nedostatek mívají tito pacienti normální množství či dokonce nadbytek inzulínu.

Cukrovka tohoto typu bývá charakterizována zejména nedostatečnou citlivostí tkání k účinkům inzulinu, tj. inzulinorezistencí. K dosažení normální hladiny cukru v krvi je nutné zvýšené množství inzulinu. Určitý stupeň poruchy vylučování inzulinu najdeme i v tomto případě. Vázne uvolňování již vytvořeného inzulinu ze slinivky po stimulaci potravou. Postižená bývá hlavně časná fáze uvolnění inzulínu. Inzulínu je uvolněno zpočátku nedostatečné množství. Proto v další fázi musí slinivka uvolnit zvýšené množství inzulínu, aby korigovala takto vzniklou hyperglykémii (zvýšenou hladinu cukru v krvi).

Cukrovka 2. typu se často pojí s řadou dalších metabolických odchylek např. obezitou, vysokým krevním tlakem, zvýšenou hladinou kyseliny močové v krvi. Základem léčby je důsledné dodržování diabetické diety. Velmi prospěje rovněž zvýšení pohybové aktivity. U obézních nemocných bývá účinným léčebným opatřením redukce hmotnosti. V některých případech musíme podávat léky zlepšující uvolňování inzulinu, zvyšující citlivost tkání na inzulin, blokující vstřebávání cukru ze střeva nebo inzulín.

 

Standardní léčba CUKROVKY 2. typu

Léčba u diabetu 2. typu je bohužel náročná jak pro lékaře, tak pro pacienta.
Diabetici 2. typu musí přijmout dietní opatření, která jsou mnohem přísnější než u cukrovky 1. typu. Musí si osvojit pravidelnou životosprávu včetně pohybové aktivity, což bývá zejména pro obézní osoby zvyklé na konzumním způsobu života těžko akceptovatelné. Při stanovení postupu léčby musí lékař vyhodnotit parametry inzulinové sekrece, odhadnout stupeň inzulinové rezistence, určit, které hodnoty glykemií jsou nejvyšší v průběhu dne a podle toho „ušít na míru“ léčbu pro konkrétního pacienta.

Dieta - Vyvážená strava je základem léčby každého typu cukrovky.

Perorální antidiabetika (PAD) - jsou léky snižující hladinu krevního cukru (glykemie), které se požívají ústy (perorálně) na rozdíl od inzulinu, který je potřeba do těla dodávat způsobem obcházejícím zažívací trakt (parenterálně), nejčastěji podkožní aplikací.

Inzulín Inzulin - je nedílnou a přirozenou součástí našeho těla. Jeho klíčovou  úlohou je, aby se po jídle snížila hladina cukru v krvi. Inzulin snižuje  hodnotu krevního cukru tím, že napomáhá jeho odvádění z krevního oběhu  k buňkám, v nichž se využívá jako zdroj energie. U lidí trpících diabetem 2.  typu má nedostatek inzulinu za následek, že se k buňkám nepřesouvá  dostatek cukru, aby pokryl energetické potřeby organizmu.

 

Příznaky CUKROVKY 1. typu

Cukrovka 1. typu a její příznaky se mohou objevit v kterémkoli věku, ale vrchol výskytu je v dětství a dospívání, obtíže se objeví většinou náhle, průběh je někdy dost dramatický, spojený s těmito příznaky:

 • váhovým úbytkemJídlo
 • velkou žízní - polydipsie
 • zvýšeným hladem („vlčí hlad“)
 • častým močením - polyurie
 • nezřídka také v podobě nějakého akutního stavu (hyperglykemické ketoacidotické koma) stav s vysokou hladinou cukru a ketolátek v krvi, projevující se zvracením, bolestmi břicha až bezvědomím
 • psychickou zmateností

Příznaky CUKROVKY 2. typu

Vyskytuje se většinou u pacientů s nadváhou až obezitou, příznaky jsou:

 • polyurie - zvýšená produkce moči, vede k dehydrataci
 • polydipsie - zvýšené pití - zvýšená hladina cukru v krvi stimuluje CNS(mozek) provokovat žízeň
 • zvýšení hladu (inzulín anabolický hormon)
 • únava - zvýšená spotřeba energie v těle
 • hubnutí: příznaky jako glykosurie, polyurie, přebytek metabolismu tuků v těle vede ke snížení hmotnosti, jiní nemocní přibývají na váze, protože mají zvýšenou chuť k jídlu
 • rozmazané vidění - sítnice oka nejcitlivěji reaguje na změnu hladiny cukru v krvi
 • neuritidy - postižení nervstva: brnění, pálení v dolních končetinách
 • špatné hojení ran: riziko vzniku gangrén - postižení imunitního systému
 • opakované infekce močových cest či močového měchýře, kožní infekce
 • změna nálady

Máte nějaké zmíněné příznaky?
Neváhejte se objednat na prohlídku k Dr. Zhengovi!
Důležité je přijít včas!!!

 

Odstranění CUKROVKY tradiční čínskou bylinnou medicínou

Pro odstranění příčin onemocněním CUKROVKAje nutné se objednat na osobní konzultaci k Dr. Zhengovi (kontakty ZDE). Ten si udělá vlastní diagnózu, díky které zjistí přesné příčiny, které Vám pomůže odstranit.

Zároveň je nutné brát na vědomí čínské pořekadlo:

"Každé onemocnění by se mělo léčit minimálně 2x takovou dobu, jakou se neléčilo."

Osobní léčba u Dr. Zhenga tuto dobu rapidně zkracuje.

 
 

 

-
Před návštěvou je nutné se TELEFONICKY OBJEDNAT!
Před návštěvou je nutné se TELEFONICKY OBJEDNAT!