TRADIČNÍ ČÍNSKÁ BYLINNÁ MEDICÍNA

NEPRAVIDELNÝ MENSTRUAČNÍ CYKLUS

Definice NEPRAVIDELNÉHO MENSTRUAČNÍHO CYKLU

Nepravidelnosti cyklu jsou většinou hormonálně podmíněny. Příčiny premenstruačního syndromu nejsou plně objasněné. V každém případě hrají roli změny hladin hormonů před a během periody, mimo to se uvažuje o dysfunkci štítné žlázy, která se u žen vyskytuje ve větší míře než u mužů. Jedna z organických příčin je onemocnění děložní sliznice, tzv. endometrióza. Při tomto onemocnění začínají bolesti často 1-2 dny před menstruací a odeznívají pomalu se započetím krvácení. Často jsou u těchto pacientek vyjádřeny poruchy pohlavního styku - fenomén dyspareunie. Další možnou příčinou jsou organická onemocnění dělohy, např. záněty, myomy, nádory nebo zúžení (stenóza) děložního hrdla. Výjimečně může dělat potíže zapomenutý nitroděložní pesar. Kromě toho je možnost funkčních poruch, které jsou především hormonální a vegetativní povahy. U všech menstruačních potíží se může uplatňovat také psychosomatická, popřípadě psychická příčina. Žena se nemusí zcela správně ztotožnit se svou ženskou rolí a pak nemá daleko k tomu, aby se tyto problémy projevily právě ve dnech její menstruace. Zrovna tak mohou hrát roli partnerské konflikty, rodinné problémy, pracovní přetížení. Ovšem tyto osobní problémy by se neměly v žádném případě činit výlučně odpovědnými za menstruační problémy a tělesné obtíže pacientek by se neměly zanedbávat.

 

Co je NEPRAVIDELNÝ MENSTRUAČNÍ CYKLUS

Poruchy menstruačního cyklu se obecně nazývají polymenoreaoligomenorea. Polymenorea je častější výskyt menstruace, zpravidla dříve jak po 23 dnech od prvního dne poslední menstruace. Oligomenorea je opožděná menstruace, přesahující více jak 36 dnů od prvního dne poslední menstrua­ce. Chybějící menstruace se nazývá amenorea a značí, že u ženy nedochází k žádné menstruaci ani špinění (spotting). Amenorea bývá často spojována s neplodností.

 

Standardní léčba NEPRAVIDELNÉHO MENSTRUAČNÍHO CYKLU

Léčba jakékoliv nepravidelnosti menstruace je vždy otázkou včasné diagnostiky příčiny, stejně tak časného zahájení terapie. V případech, kdy za nepravidelností menstruace stojí hormonální nerovnováha, se nabízí řešení v dlouhodobém podávání hormonálních antikoncepčních prostředků. Tato léčba je vhodná zejména u dospívajících dívek trpících nepravidelností cyklu. U žen trpících nepravidelností menstruace na počátku menopauzy je pak možností řešení například hormonální substituce léčivy. Pro adekvátní léčbu je však důležité odhalit skutečné příčiny nepravidelnosti cyklu.

 

Příznaky NEPRAVIDELNÉHO MENSTRUAČNÍHO CYKLU

Změny v trvání krvácení:

 • Menoragie - prodloužení periody krvácení na více než šest dní
 • Brachymenorea - zkrácení periody krvácení na méně než tři dny

Změna intenzity krvácení:

 • Zesílení periody krvácení - více než 5 vložek/den
 • Hypomenorea - snížená intenzita krvácení  - méně než 2 vložky/den

Špinění (nepravé menstruační krvácení) před a po periodě, také během cyklu (často poukazuje na uvolnění vajíčka, které probíhá každý měsíc)

 • Metroragie - dodatečné krvácení mimo periodu
 • Polymenorea - časté silné krvácení
 • Oligomenorea - řídké slabé krvácení
 • Nepravidelně nebo pravidelně zkrácený cyklus - cyklus kratší než 25 dní
 • Silně prodloužený cyklus - cyklus delší než  35 dní
 • Primární amenorea - žena ještě nikdy neměla menstruaci.
 • Sekundární amenorea - žádné krvácení během periody po dobu delší než 3 měsíce u ženy, která už normálně menstruovala

Projevy

Mnoho žen reaguje během své menstruace podrážděně. Vzniklé napětí je tím ještě zesíleno. Tělesné potíže snižují schopnost přijímat nové informace a soustředit se, klesá výkonnost v pracovním životě. Pacientky si připadají méněcenné a pochybují o sobě. Takto postižené ženy se stydí a vyhýbají se rozmluvě o tomto problému s osobou, které se to obzvlášť dotýká, tj. s partnerem. Tím začíná začarovaný kruh, kterému ovšem může být učiněn konec návštěvou u gynekologa.

 

 

Odstranění NEPRAVIDELNÉHO MENSTRUAČNÍHO CYKLU tradiční čínskou bylinnou medicínou

 

Pro odstranění příčin onemocněním NEPRAVIDELNÝ MENSTRUAČNÍ CYKLUSje nutné se objednat na osobní konzultaci k Dr. Zhengovi (kontakty ZDE). Ten si udělá vlastní diagnózu, díky které zjistí přesné příčiny, které Vám pomůže odstranit.

Zároveň je nutné brát na vědomí čínské pořekadlo:

"Každé onemocnění by se mělo léčit minimálně 2x takovou dobu, jakou se neléčilo."

Osobní léčba u Dr. Zhenga tuto dobu rapidně zkracuje.

 
 
 

 

-
Před návštěvou je nutné se TELEFONICKY OBJEDNAT!
Před návštěvou je nutné se TELEFONICKY OBJEDNAT!