TRADIČNÍ ČÍNSKÁ BYLINNÁ MEDICÍNA

PARKINSONOVA CHOROBA

Definice PARKINSONOVY CHOROBY

Parkinsonova choroba byla poprvé popsána v roce 1817 londýnským lékařem Jamesem Parkinsonem a přeložena do češtiny jako obrna třaslaváVe skutečnosti se ale o obrnu nejedná, a tak byla později přejmenována podle jejího objevitele. Při tomto onemocnění, dochází k úbytku nervových buněk části středního mozku zvané černá substance (substantia nigra). Tyto buňky jsou významným producentem dopaminu, což je látka umožňující přenos signálů (neurotransmiter) mezi nervovými buňkami (neurony). Při nedostatku dopaminu, člověk postupně ztrácí schopnost ovládat a koordinovat svůj pohyb, svalové napětí a automatické pohyby. Parkinsonova choroba je považována za jedno z nejčastějších degenerativních onemocnění nervové soustavy. Postihuje obě pohlaví obvykle ve věku 50–60 let, častěji se však vyskytuje u mužů. Vývoj parkinsonismu trvá měsíce až roky a pokud není zahájena léčba, dojde po čase k úplné ztrátě hybnosti.

Co je to PARKINSONOVA CHOROBA

Jde poruchu tzv. "bazálních ganglií" uvnitř mozku. Člověk celý život dělá spoustu věcí zcela automaticky. Sám nad nimi ve svém vědomí moc neuvažuje, obléká se, pohybuje se a přemýšlí o zcela jiných věcech. To zajišťuje mozek, který vysílá příslušné impulzy k provádění jednoduchých, ale přesto velmi důležitých pohybů. Spletence nervových vláken hluboko v mozku, mezi nimiž probíhá spojení, řídí automatické pohyby, jejich koordinaci, svalové napětí. Pokud dojde k poruše přenosu signálů mezi jednotlivými nervovými vlákny a jejich okruhy, dojde i k funkční poruše, která se projeví symptomy neurologického onemocnění, jeko je například Parkinsonova choroba. Přenos vzruchů zajišťuje tzv. dopamin, pokud člověk trpí jeho nedostatkem, je velká pravděpodobnost, že se u něj rozvine výše uvedené onemocnění.

Standardní léčba PARKINSONOVY CHOROBY

Tak jako příchod této nemoci je zdlouhavý, tak je zdlouhavá i léčba. Je k ní potřeba trpělivost komplexní přístup. Někdy je nutné vyzkoušet různé léky, než se příjde na to, co nejlépe zabírá. Nicméně je léčba možná. Musí být soustavná a při zodpovědném přístupu pacienta a při jeho spolupráci s lékaři a rehabilitačními pracovníky přináší účinnou pomoc v odstranění nebo zmírnění nepříjemných symptomů. Kvalita života se stává opět únosnou.

Léčba je vedena dvěmi směry:

  • Léky. Léky se zaměřují na zmírnění potíží, ke zlepšení přenosu vzruchů, k ochraně mozkových vzruchů. Lékař léky vybírá podle intenzity příznaků, jiných chorob, kterými nemocný trpí, věku a hmotnosti. U pokročilého onemocnění seč podává levodopová léčba, ta pomáhá vytvářet dopamin potřebný ke správné funkci mozku. K léčbě se přistupuje opatrně, po mírně se zvyšujících dávkách, aby se zabránilo nežádoucím účinkům (trávicí obtíže, zácpa, škubavé pohyby, ztuhlost). Léčba bývá návyková. V případě depresí či jiných průvodních jevech se podávají i léky, které řeší danou situaci.
  • Rehabilitace. Jde o odbornou instruktáž a rehabilitaci pod vedením školených fyzioterapeutů a lékařů.

 

Ve výjimečných případech se provádí tzv. DBS (hluboká mozková stimulace), při níž se do postižených oblastí mozku implantuje elektrostimulátor.

Příznaky PARKINSONOVY CHOROBY

Průběh a příznaky jsou u každého člověka individuální a mohou se tedy projevit odlišně.

První symptomy bývají vcelku nenápadné, patří mezi ně:

- rychlejší únava
pocity tuhosti a "těžkosti končetin"
- křeče
zpomalení chůze
- zvýšená sekrece slin, slz a potu

Většina nemocných jim ale nepřisuzuje větší význam, dokud se onemocnění nepřehoupne do druhé fáze.

V úzké souvislosti s nedostatkem dopaminu se objevuje nejtypičtější příznak, a to třes (tremor). Dopamin totiž působí na pohyb tlumivě, a pokud je dopaminu nedostatek, je nahrazen jiným přenašečem - acetylcholinem, jehož vliv je vzrušivý. Třes se nejdříve objevuje na jedné z horních končetin, později na obou horních končetinách, dolní čelisti, očních víčkách, čele i dolních končetinách. Většinou se projevuje jen v klidu, při aktivním pohybu náhle mizí.

Mezi další projevy patří:

- pomalé nekoordinované pohyby
- obličej s minimální mimikou (tzv. maska)
- šouravá chůze v předklonu

 

S postupem času jsou příznačné i:

- poruchy rovnováhy
- pády
- vegetativní obtíže (zácpa)
- inkontinence moči (poruchy močení)

 

Časté jsou i problémy:

- s komunikací
- obtížná artikulace (tichý, monotónní projev)
- těžkosti s psaním (zmenšování písma)
- s zahájením jakéhokoli pohybu


Úzkost, demence, deprese, ztráta pozornostizmatenost a ztráta paměti nejsou podmínkou, ale jejich výskyt je poměrně častý.

Svalová ztuhlost je také jedním z hlavních symptomů. Z počátku se projeví pouze na jedné straně těla zvýšeným svalovým napětím, v jehož důsledku musí postižený sval pracovat přes zvýšený odpor. Pacienti mají obtíže při snaze dovést pohyb do krajní polohy a častěji trpí na bolesti ramen a zad. Někdy se také dostavuje zcela náhlé přerušení pohybu a člověk pak není po krátký časový úsek schopen dokončení pohybu

Odstranění příčin PARKINSONOVY CHOROBY tradiční čínskou bylinnou medicínou

Pro odstranění příčin onemocněním PARKINSONOVY CHOROBYje nutné se objednat na osobní konzultaci k Dr. Zhengovi (kontakty ZDE). Ten si udělá vlastní diagnózu, díky které zjistí přesné příčiny, které Vám pomůže odstranit.

Zároveň je nutné brát na vědomí čínské pořekadlo:

"Každé onemocnění by se mělo léčit minimálně 2x takovou dobu, jakou se neléčilo."

Osobní léčba u Dr. Zhenga tuto dobu rapidně zkracuje.

 

 

 

-
Před návštěvou je nutné se TELEFONICKY OBJEDNAT!
Před návštěvou je nutné se TELEFONICKY OBJEDNAT!