TRADIČNÍ ČÍNSKÁ BYLINNÁ MEDICÍNA

BOLESTI ZAD

Definice BOLESTÍ ZAD

Bolesti zad patří mezi tzv. civilizační choroby a setkalo se s nimi až 80% lidí alespoň jednou v životě. Jsou dokonce častější, než bolest hlavy. Bolesti zad jsou asi jen čtvrtinově způsobeny skutečným onemocněním páteře, zbytek je následkem špatných životních návyků při práci a v běžném životě. Páteř tvoří jakousi pomyslnou osu zad. Dělí se na krční, hrudní, bederní, křížovou a kostrční. Je dvakrát esovitě prohnutá, což jí dodává na pružnosti. V horní části se na krční páteř napojuje hlava, ve střední části na hrudní obratle žebra, ve spodní části pánev. Páteř je složena zhruba z 34 obratlů, jejichž tělem prochází mícha. Z výběžků po stranách vychází nervy a cévy. Jednotlivé obratle jsou spojeny meziobratlovými klouby a vazivem. Mezi těly obratlů jsou pružné meziobratlové destičky (ploténky), které jsou vyplněny gelovitou hmotou a plní funkci tlumiče nárazů při pohybu (chůzi, běhu, skákání a otřesech). Nejdůležitější je přitom ochrana hlavy před případným poškozením. Aby páteř dobře fungovala a nebolela, musí být zpevněna dobře vyvinutými zádovými a břišními svaly. Pokud je vše dobře vyvážené, záda jsou vzpřímená, lze pak hovořit o správném držení těla. Páteř je vlastně kostěná ochrana míchy. Slouží člověku k pohybu těla do všech stran.

 

Co jsou BOLEST ZAD

Osteoartróza (spondylóza, spondylartróza)  

Postižení chrupavek (osteoartróza) a meziobratlových plotének (spondylolýza). Má za následek snížení meziobratlového prostoru a poškození kloubních spojení na páteři. Je provázena tvorbou osteofytů (kostních výrůstků na páteři). Je nejčastější příčinou stenózy (zúžení) páteřního kanálu. Pohyblivost páteře se postupně snižuje.


Akutní blokáda krční páteře  

Nastává spíše u mladších osob po prudkém pohybu v krční oblasti, který přijde po zvýšené zátěži krční páteře. Je výrazná bolest při pokusu o jakýkoliv pohyb hlavou. Hlava je většinou držena v nejméně bolestivé poloze (úklon a pootočení hlavy k jedné straně).


Akutní blokáda bederní páteře

Je označována jako lumbago (houser). Je obdobou postižení krční páteře, ale ústup obtíží trvá výrazně déle.


Výhřez meziobratlové ploténky (hernia disci)  

Nejčastěji se vyskytuje v bederní oblasti. V krční oblasti je postižení velmi vzácné. Velmi velkou bolest doprovází příznaky z útlaku míšních kořenů (poruchy pohybu i citu). Výhřez v krční oblasti je nejčastěji způsoben úrazem nebo dlouhodobým výrazným přetěžováním krční páteře. Může se vyskytnout na léčbu nereagující bolest. Výhřez v bederní oblasti se vyskytuje hodně často. Bolesti jsou mnohdy kruté, často recidivují. Nazývají se lumbalgie. Přidružují se příznaky z útlaku míšních kořenů. Nástup obtíží může být postupný nebo náhlý. Vyvolávajícím momentem u náhlé bolesti je většinou prudký pohyb nebo zvedání břemen.


Postoperační discitida

Je vzácnou komplikací po operaci páteře. Dochází k zánětům (nejčastěji bakteriálním), které se projevují bolestí a významně komplikují pooperační rehabilitaci.


Spondylolýza, spondylolystéza, retrolistéza  

Spondylolýza je porušení obratlového oblouku. Spondylolystéza je vzájemný posun dvou obratlů v předozadním směru (výše postavený obratel se posune dopředu). Retrolistéza je obdoba spondylolystézy, ale pohyb výše postaveného obratle je dozadu. Nejčastěji se tyto chorobné jevy vyskytují v bederní a křížové oblasti (lumbosakrální oblast) a způsobují zde nestabilitu páteře se všemi důsledky (bolest, neurologické příznaky z útlaku míšních kořenů).


Stenóza páteřního kanálu  

Stenóza neboli zúžení páteřního kanálu se vyskytuje se jako onemocnění vrozené i získané. Příčin je mnoho od poruch meziobratlových destiček, poruch páteřních vazů, destrukce obratlových těl a oblouků až po nádorové procesy vycházející z míchy nebo páteře a okolí. Projevuje se výraznou bolestivostí a neurologickými příznaky, které odpovídají výškové lokalizaci poškození páteřního kanálu.


Bechtěrevova nemoc (Ankylozující spondylitida)  

Jde o zánětlivé onemocnění postihující páteř, především klouby mezi obratli, sakroiliakální skloubení a všechny vazivové struktury páteře (hlavně meziobratlové disky, přemosťující vazy). Všechny vazivové struktury včetně kloubních pouzder osifikují (mění se na kost). Postupně vzniká ankylóza (zkostnatění způsobí znehybnění v kloubech) několika segmentů až větších částí páteře. Páteř se někdy přirovnává k bambusové tyči. Onemocnění začíná v mladém věku, a většinou se příznaky zhoršují relativně pomalu. Nejvýraznějším projevem je bolest zad. Ta se obvykle označuje jako zánětlivá bolest zad. Platí, že pro označení bolesti zad jako zánětlivé musí být splněny 4 z 5 následujících podmínek: 

  • objevuje se před 40 rokem
  • progreduje pomalu
  • trvá nepřerušovaně minimálně 3 měsíce
  • je přítomna ztuhlost
  • bolest se zmírňuje se pohybem

Onemocnění má i další příznaky z postižení orgánů (oči, srdce, ledviny, plíce a další).


Ostatní choroby postihující páteř a vyvolávající bolest zad  

Osteoporóza, nádory, kostní metastázy (karcinom plic, karcinom prsu, nádory trávicího traktu), Forestierova choroba (idiopatická skeletální hyperostóza), Scheuermannova ne­moc.

U žen se mohou bolestí zad projevovat i menstruační bolesti.


Interní onemocnění vyvolávající bolest zad  

Bolesti v zádech být způsobeny postižením srdce (infarkt myokardu), postižením žaludku (vředová choroba), postižením žlučníku (žlučníkové kameny), postižením jater (cirhotické změny), postižením ledvin (například ledvinné kameny).


Funkční postižení  

 

Bolesti zad mohou být způsobeny špatným držením těla, se špatným zapojováním svalů (hluboké zádové svalstvo, hluboký stabilizační systém). Dochází tím k přetěžování některých svalových skupin a bolesti. Po delším čase mohou vznikat i organické změny a přidává se některé z výše popsaných onemocnění.

 

Standardní léčba BOLESTÍ ZAD

Akutní stavy se řeší klidem na lůžku, podávají se analgetika, myorelaxancia, nesteroidní antirevmatika, sedativa, fyzikální léčba (např. vodní lázně), rehabilitace (relaxační techniky, protahování). Chronické bolesti se řeší rehabilitací, léčebnou tělesnou výchovou (zaměřena na pohybový aparát a hluboký stabilizační systém). V případě nutnosti se některé stavy řeší operačně.

Odstranění BOLESTÍ ZAD tradiční čínskou bylinnou medicínou

Pro odstranění příčin onemocněním BOLESTÍ ZADje nutné se objednat na osobní konzultaci k Dr. Zhengovi (kontakty ZDE), který si udělá vlastní diagnozu, díky které si zjistí přesné příčiny, které vám pomůže odstranit.

Zároveň je nutné brát na vědomí čínské pořekadlo:

"Každé onemocnění by se mělo léčit minimálně 2x takovou dobu, jakou se neléčilo."

Osobní léčba u Dr. Zhenga tuto dobu rapidně zkracuje.

 
 

 

-
Před návštěvou je nutné se TELEFONICKY OBJEDNAT!
Před návštěvou je nutné se TELEFONICKY OBJEDNAT!