TRADIČNÍ ČÍNSKÁ BYLINNÁ MEDICÍNA

CHUDOKREVNOST (anémie)

Definice CHUDOKREVNOSTI

Anémie je obecně onemocněním krve – konkrétně červených krvinek (erytrocytů). Jedná se o stav, při kterém se sníží hladina hemoglobinu (Hb = červené krevní barvivo, na které se váže  kyslík) pod stanovené rozmezí pro věk a pohlaví jedince. S tím  souvisí samotné snížení počtu červených krvinek a i samostatného  objemu krvinek. Hladina hemoglobinu u mužů je určena  v rozmezí 140–170 g/l a u žen v rozmezí 110–160 g/l. Při poklesu  pod spodní hranici se tedy jedná o anémii. Hladina každého jedince  se určuje jednoduchými krevními testy zahrnutými do běžného krevního obrazu u lékaře. Anemii dělíme na tři hlavní skupiny dle velikosti červených krvinek (erytrocytů). Rozdělujeme ji tedy na mikrocytární (malé krevní buňky), makrocytární (velké) a normocytární (normální velikosti).

 

Co je to CHUDOKREVNOST a její typy

ANÉMIE MIKROCYTÁRNÍ

1) Anemie z nedostatku železa

Železo naše tělo potřebuje právě k tvorbě hemoglobinu. Pokud se sníží obsah železa v těle, sníží se počet hemoglobinu a není na co navázat potřebný kyslík. Železo získáváme hlavně ze stravy – zelená zelenina, červené maso, vejce a mléko. K jeho vstřebávání dochází v tenkém střevě. Jeho nedostatek je častější u žen před „přechodem“ (menopauzou, klimakteriem) při menstruačním krvácení. Mezi hlavní příčiny nedostatku železa patří nedostatečný příjem v potravě (často se vyskytuje u malých dětí nevyváženou stravou), ztráta krve u menstruace, chronická ztráta krve obvykle z trávicího ústrojí (toto může být jediným příznakem rakoviny střeva), dále zvýšená potřeba železa v těhotenství nebo snížené vstřebávání (absorpce) při onemocnění tenkého střeva nebo po odstranění žaludku (gastrektomie).

2) Anemie při chronických onemocněních

Tento druh anemie se nejprve neprojevuje ani snížením hladiny hemoglobinu ani změnou tvaru a velikosti červených krvinek, ale vyskytuje se u některých onemocněních jako jeden z příznaků. Při této anémii dojde ke snížení životnosti červených krvinek (normálně je asi 120 dní) a snížení tvorby erytropoetinu (hormon tvořený v ledvinách, který stimuluje tvorbu červených krvinek). Hladina železa je normální nebo naopak zvýšená.

 

ANEMIE MAKROCYTÁRNÍ

Při makrocytární anemii jsou červené krvinky nevyzrálé a velké, jelikož mají narušenou syntézu DNA. Nejčastěji je příčinou nedostatek vitaminu B12 nebo kyseliny listové, které jsou k této syntéze potřebné.

1) Anemie z nedostatku vitaminu B12

Vitamin B12 by měl být součástí přijímané potravy každým z nás. Získáváme jej převážně z živočišných zdrojů – maso, ryby, vejce a mléko. Vstřebává se v trávicím ústrojí díky vnitřním faktorům, které vypouštějí buňky v žaludku. Poté putuje až do jater, kde je skladován do zásoby  až na 2 roky a více. Jednou z příčin jeho nedostatku  je nízký příjem v potravě – hlavně u veganů (lidé,  kteří se živí potravou, která není z žádné součásti  stvořena z živočichů), dále poruchou vstřebávání,  nedostatkem vnitřního faktoru ze žaludeční sliznice  (intrisic faktor), perniciózní anemie (viz. níže),  následkem odnětí žaludku, poruchou vstřebávání  v tenkém střevě, onemocnění slinivky břišní,  chronický zánět slinivky břišní.

2) Perniciózní anemie

Jedná se o autoimunitní poruchy, kdy dochází k ochabnutí žaludeční sliznice, a tím k selhání vnitřního faktoru a zvýšení tvorby žaludeční kyseliny, která snižuje vstřebávání vitaminu B12. Častěji se toto onemocnění projevuje v dospělém věku a u lidí se světlými vlasy a modrýma očima.

3) Nedostatek kyseliny listové

Kyselina listová je vitamínem skupiny B a její účinky úzce souvisejí s vitamínem B12. nachází se v játrech, kvasnicích a zelené zelenině. V těhotenství je potřeba její vyšší hladiny, proto je nutno ji dodávat i v tabletách, aby se zabránilo defektům nervové trubice plodu – např.: rozštěp páteře. Příčinou může být snížený příjem přicházející se stářím, u alkoholiků a u nedonošených dětí. Další příčinou může být špatné vstřebávání například u Crohnovy choroby.

 

ANEMIE NORMOCYTÁRNÍ

1) Aplastická anemie

Aplastická anemie je onemocnění, které se vyskytuje ojediněle. Je způsobeno útlumem kostní dřeně. V kostní dřeni dochází k tvorbě všech složek krve – červené krvinky (erytrocyty), bílých krvinek (leukocyty) a krevních destiček (trombocyty). Při jejím útlumu se hladina všech složek sníží. Toto onemocnění je především získané (projeví se během života), ale jsou jedinci, kteří ji zdědí. Se vznikem aplastické anemie lze spojit i ostatní druhy anemie. Mohou jí také způsobit léky proti rakovině apod. V krevním obraze nalezneme nízký počet všech druhů krevních částic (pancytopenii).

2) Hemolytická anemie

Při hemolytické anemii dochází k předčasnému rozpadu červených krvinek, který se děje ve slezině. Toto onemocnění vykazuje jak zvýšenou tvorbu červených krvinek, tak zároveň zvýšené jejich odbourávání. Její příčiny můžeme rozdělit na dědičné a získané. Mezi dědičné patří porucha membrány červených krvinek, narušený tvar hemoglobinu (například srpkovitá anemie). Mezi získané příčiny řadíme imunitní, neimunitní a smíšené (infekce, léky či zvětšení sleziny).

 

Standardní léčba CHUDOKREVNOSTI

Obecně můžeme říct, že léčba anemie se soustředí na průvodní příčiny jednoho z druhů anemie. Není vyloučeno, že se tyto druhy prolínají. Dbá se tedy při léčbě na zjištění, pomocí krevních testů, hladiny hemoglobinu, železa, kyseliny listové, vitaminu B12, červených krvinek či náznaky jiného onemocnění ostatními vyšetřovacími metodami. Poté se může teprve léčba zaměřit na podávání jednotlivých chybějících složek v těle (viz. u jednotlivých druhů anemií) či léčbu jiné choroby vyvolávající anemii.

 

ANÉMIE MIKROCYTÁRNÍ

1) Anemie z nedostatku železa

Užívají se přípravky obsahující železo. Nejčastěji v tabletové formě (perorálně) – např.: síran železnatý. Trávicí potíže jako zácpa či průjem se obvykle časem spraví. Pokud se železo nedostatečně vstřebává v tenkém střevě, je nutno podávat léky v injekční formě.

2) Anemie při chronických onemocněních

Léčba železem je u tohoto druhu neúčinná a je nutno léčbu zaměřit na skutečnou příčinu – tedy léčbu samotného onemocnění, které anemii způsobilo. V některých případech lze pacientovi pomoci dávkami erytropoetinu.

 

ANEMIE MAKROCYTÁRNÍ

1) Anemie z nedostatku vitaminu B12

Doplňuje se vitamin B12.

2) Perniciózní anemie

K vyšetření poslouží krevní obraz, z kterého se určí hladina vitamínu B12. Dle těchto výsledků se potom podává vitamín B12 injekčně do svalu, jelikož při podávání ústy se nevstřebává. Nejprve se podává do doplnění správné hladiny a potom se udržuje po zbytek života. Léčba může oddálit neurologické příznaky a zastavit procesy pozdějších změn.

3) Nedostatek kyseliny listové

Léčbou je také podávání nedostatkového vitaminu, tudíž kyseliny listové a to v tabletách s důrazem na léčbu původní příčiny.

 

ANEMIE NORMOCYTÁRNÍ

1) Aplastická anemie

Léčba se soustředí na odstranění příčiny. Následuje spíše podpůrná péče, kdy se podávají transfúze(krevní složky) a antibiotika. U mladých a starých lidí s těžkou formou onemocnění lze transplantovat kostní dřeň či nasadit imunosupresiv­ní léčbu.

2) Hemolytická anemie

Léčba hemolytické anémie závisí jednak na tom, zda jde o primární či sekundární hemolýzu, u níž je současně nutno léčit i vyvolávající onemocnění, jednak na rychlosti vzniku a tíži anémie a na stupni hemolýzy. Podávání kortikosteroidů je stále lékem první linie u většiny nemocných se symptomatickou hemolytickou anémií, u nemocných s lehčí hemolýzou (Hb80 g/l) má efekt cca u 50–60 % nemocných monoterapie s iniciální dávkou kortikosteroidů 1 mg/kg/den a postupnou redukcí dávky v závislosti na efektu. U nemocných, kteří neodpovídají na tuto léčbu, je možno kortikosteroidy kombinovat s dalšími imunosupresivy. Těžká hemolýza vede často k poklesu Hb pod 60 g/l a vyžaduje hospitalizaci s podáváním vysokých dávek kortikosteroidů (1–2 g/den), většinou v kombinaci s dalšími imunosupresivy, imunoglobuliny a podáváním transfúzí erytrocytů
 

Příznaky CHUDOKREVNOSTI

Chudokrevnost se projevuje několika základními příznaky. Většina jich souvisí se sníženou kapacitou krve pro dýchací plyny. Klasickými příznaky jsou slabost a únava. Svaly našeho těla nemají dost kyslíku, a proto se rychleji unaví. I mozek může trpět nedostatkem kyslíku, člověk omdlévá nebo se mu často motá hlava. Méně červených krvinek a hemoglobinu v cévách se projeví bledostí kůže a hlavně sliznic. Patrné je to hlavně na spojivkách. U normálního člověka jsou růžové, u anemického pacienta budou bledé. Chudokrevný člověk se při námaze začne zadýchávat a je dušný. Mohlo by se až zdát, že má nějakou plicní nemoc. Jeho plíce jsou však v pořádku, jen se snaží více pracovat, aby okysličily krev. Bez dostatečného množství hemoglobinu v krvi to samozřejmě nemá velký efekt.

 

ANÉMIE MIKROCYTÁRNÍ

1) Anemie z nedostatku železa

K příznakům řadíme křehké a lámavé vlasy či nehty, červený a vyhlazený jazyk (atrofická glositida), nehty konkávního tvaru (koilonychie) a také zřasení na zadní stěně hrdla, při kterém se obtížně polyká (dysfagie).

2) Anemie při chronických onemocněních

Příznaky: revmatoidní artritidy (zánět kloubů), selhání ledvin a jater, chronické infekce, zhoubné (maligní) nádory a zánětlivá onemocnění (např.: Crohnova choroba – onemocnění sliznice trávicího traktu).

 

ANEMIE MAKROCYTÁRNÍ

1) Anemie z nedostatku vitaminu B12

Objevuje se zhoršení psychické výkonnosti, brnění končetinprůjmyafty a zvlášť nápadný je neinfekční zánět jazyka. Při něm jazyk zčervená a bolestivě pálí. Je to způsobeno tím, že nedostatkem vitaminu B12 je narušena obnova sliznic v trávícím traktu a navíc dochází k poškození nervových vláken.

2) Perniciózní anemie

Projevy perniciózní anémie se z větší části nikterak neliší od jiných druhů anémie. Projevy zahrnují únavu, dušnost, celkovou slabost a bolest na hrudníku. Tělo se snaží se situací vypořádat a kyslík tkáním dodat zrychlením srdeční práce a tak i oběhu krve. Proto je při anémii časté bušení srdcezrychlený tep. Typické u tohoto typu onemocnění je pálení jazyka a různé poruchy citlivosti na prstech rukou nebo nohou. Nápadná je také výrazná bledost kůže a vyhlazený malinově červený jazyk. Častým problémem u perniciózní anémie je také porucha trávení bílkovin díky nedostatku kyseliny chlorovodíkové, což se může projevit průjmy. Toto onemocnění může být spojeno i s dalšími příznaky. Ty bývají způsobeny tím, že se obranný systém zaměří proti dalším buňkám vlastního těla a u nemocných potom můžeme pozorovat předčasné šedivění vlasů, někdy se vytvoří bledé skvrny na kůži, které můžou představovat kosmetický problém a nezřídka je současně postižena štítná žláza.

3) Nedostatek kyseliny listové

Červené krvinky jsou zvětšené, zdeformované a jejich schopnost přenášet kyslík je omezená. Také se mohou vyskytnout poruchy růstu i neplodnost.

 

ANEMIE NORMOCYTÁRNÍ

1) Aplastická anemie

Nemocní trpí únavností, mohou mít krvácivé projevy (krvácení z nosu, kožní krvácení, modřiny), které způsobuje snížený počet krevních destiček, nebo mohou trpět infekcemi (i velmi těžkými, jako například zápaly plic), jež jsou dány nedostatkem bílých krvinek. 

2) Hemolytická anemie

Hemolytická anemie se projevuje příznaky jako je bledost, žloutenka a zvětšení sleziny (splenomegalie).

Odstranění CHUDOKREVNOSTI tradiční čínskou bylinnou medicínou

Pro odstranění příčin onemocněním CHUDOKREVNOSTje nutné se objednat na osobní konzultaci k Dr. Zhengovi (kontakty ZDE). Ten si udělá vlastní diagnózu, díky které zjistí přesné příčiny, které Vám pomůže odstranit.

Zároveň je nutné brát na vědomí čínské pořekadlo:

"Každé onemocnění by se mělo léčit minimálně 2x takovou dobu, jakou se neléčilo."

Osobní léčba u Dr. Zhenga tuto dobu rapidně zkracuje.

 

 

 

-
Před návštěvou je nutné se TELEFONICKY OBJEDNAT!
Před návštěvou je nutné se TELEFONICKY OBJEDNAT!