TRADIČNÍ ČÍNSKÁ BYLINNÁ MEDICÍNA

KŘEČOVÉ ŽÍLY (varixy)

Definice KŘEČOVÝCH ŽIL

Křečové žíly postihují každou třetí ženu a každého čtvrtého muže. Křečové žíly by se neměly zaměňovat s rozšířenými - hypertrofickými žilami sportovců, které nejsou onemocněním. Vzhledem k tomu, že křečové žíly jsou více jak z 80ti% dědičné, není možné si křečové žíly vyjezdit na kole nebo uhnat při kopané, což patří právě mezi mýty o křečových žilách.

Co jsou KŘEČOVÉ ŽÍLY

Křečové žíly, též varixy či (žilní) městky, jsou názvy pro žilní onemocnění, jehož viditelným projevem je zvětšení, zprohýbání a vakovité vychlípení povrchových žilmetličkovité žíly, otoky dolních končetin, bolest, mravenčení, únavnost a tíha nohou, časté záněty (tzv. tromboflebitida). Toto onemocnění postihuje nejčastěji dolní končetiny, které jsou vystavené velkému ortostatickému tlaku.

 

Standardní léčba KŘEČOVÝCH ŽIL

Léčbu křečových žil rozdělujeme na konzervativní a chirurgickou. V případě lehčích nebo počátečních stadií varixů se zvolí léčba konzervativní.

Konzervativní léčba spočívá v podpoře žil např. stahujícími punčochami, režimovými opatřeními a podávání tzv. venofarmak. Tyto léky jsou většinou na přírodní bázi, podporují napětí cévních stěn a zvyšují jejich pevnost. V tomto případě, lékař sám doporučí chůzi a pohyb a pravděpodobně vás vyzve k omezení dlouhého stání. Tyto opatření mohou zabránit další tvorbě křečových žil, ulevit od jejich nepříjemných projevů, ale již vzniklé varixy nevyléčí.

Ve druhém případě, přistoupí- li se k chirurgické léčbě, odstraňují se již vzniklé křečové žíly. Chirurgická léčba nabízí několik postupů, jak odstraňovat křečové žíly. Vhodnost jednotlivých postupů doporučí lékař na základě vyšetření. Jednou z běžných metod je tzv. sklerotizace. Tento způsob operace je vhodnější pro menší žilky do průměru 4 mm. Nehodí se tedy pro křečové žíly na hlavních žilách povrchového systému. Sklerotizací se rozumí vpravení do žíly takové látky, která žílu zevnitř nenávratně naruší a tělo ji samo odbourá. Tento zákrok se provádí ambulantně a pacienta minimálně omezí. Další možností je typické chirurgické odstranění hlavních žilních kmenů. Starší metody vytrhnutí celé žíly jsou postupně nahrazovány méně invazivními metodami, jako například metoda CHIVA, kdy se odstraní pouze postižené části žil a pooperační komplikace jsou minimální. Také kosmetický efekt je u miniinvazivních metod dokonalejší.

 

Příznaky KŘEČOVÝCH ŽIL

Pacienti nejčastěji udávají pocit „těžkých nohou“, mohou se ale objevit i křeče (odtud název křečové žíly). Dalšími příznaky jsou mravenčení, otoky, zvýšená svalová únava nebo bolesti.

Rozlišujeme dva typy křečových žil, a to primární a sekundárníPrimární jsou ona známá městkovitá rozšíření povrchových žil dolních končetin. Hlavní příčinou primárních křečových žil je oslabená žilní stěna, ať už z jakýchkoli důvodů. Postupně se na základě rozšířené žíly vyvíjí nedomykavost žilních chlopní a je tedy celkově zhoršen průtok cévou.

 

Sekundární vznikají až na základě jiného onemocnění, které má svůj původ v hlubokém žilním systému. Pokud je hluboký žilní systém ucpán např. hlubokou žilní trombózou, krev se pomocí žilních spojek vytlačí do povrchového systému, kde opět tvoří městkovité žíly.

 

Odstranění KŘEČOVÝCH ŽIL tradiční čínskou bylinnou medicínou

Pro odstranění příčin onemocněním KŘEČOVÉ ŽILYje nutné se objednat na osobní konzultaci k Dr. Zhengovi (kontakty ZDE). Ten si udělá vlastní diagnózu, díky které zjistí přesné příčiny, které Vám pomůže odstranit.

Zároveň je nutné brát na vědomí čínské pořekadlo:

"Každé onemocnění by se mělo léčit minimálně 2x takovou dobu, jakou se neléčilo."

Osobní léčba u Dr. Zhenga tuto dobu rapidně zkracuje.

 

 

-
Před návštěvou je nutné se TELEFONICKY OBJEDNAT!
Před návštěvou je nutné se TELEFONICKY OBJEDNAT!