TRADIČNÍ ČÍNSKÁ BYLINNÁ MEDICÍNA

ROZTROUŠENÁ SKLEROZA

Definice ROZTROUŠENÉ SKLEROZY (sclerosis multiplex)

Roztroušená skleróza je onemocnění postihující centrální nervový systém. U každého mohou příznaky a průběh nemoci probíhat zcela odlišně, protože záleží na postižené oblasti mozku a míchy. Průběh je zcela nepředvídatelný – u někoho dochází k lehkým tělesným potížím a u někoho může dojít až těžké invaliditě. Nejčastěji vzniká u mladých lidí mezi dvaceti až čtyřiceti lety života. V České republice žije asi 10 000 lidí trpících roztroušenou sklerózou. Stále není známa její příčina, a proto dosud nebyl nalezen ani žádný lék. Roztroušená skleróza napadá bílou hmotu mozku, ve které dochází k nervovým vzruchům ze smyslů a ke svalům. Dochází k porušování a rozpadu myelinové pochvy, která izoluje a obaluje nervová vlákna (axony). Místa, kde došlo k přerušení myelinové pochvy, se nazývají plaky. Myelin napomáhá přenášet nervové impulsy. Pokud axony přijdou o část myelinové pochvy, vysílané impulsy nejsou správně přenášeny, což má za následek příznaky roztroušené sklerózy. I když buňky CNS jsou schopné do jisté míry myelinovou pochvu obnovit, vznikají na ní jizvy. Se zvyšováním počtu jizev jsou příznaky stále výraznější a výraznější. Se zničením myelinové pochvy v některých případech souvisí úbytek nervových vláken, označovaný jako axonální ztráta. Ty nahradit nejde. Šedá hmota, odpovědná za myšlení, paměť a vědomí, nebývá napadena.

 

Co je ROZTROUŠENÁ SKLEROZA

Roztroušená skleróza se definuje jako autoimunitní onemocnění, kdy imunitní systém napadá své vlastní orgány a tkáně. V tomto případě imunitní systém napadá myelinové pochvy nervových vláken. Přestože příčina nemoci není stále známá, předpokládá se několik možných faktorů. Na jejím vzniku se pravděpodobně podílí dosud neznámý virus. Mohl by to být i tzv. retrovirus, který může vegetovat v našem organismu po několik let bez příznaků. Tento vznik by mohlo podpořit infekční onemocnění, velká fyzická námaha, podchlazení, slunění a duševní stres. Samotný stav se velmi často zhoršuje po porodu, během kojení a v těhotenství. Ženy trpící roztroušenou sklerózou mají nárok na bezplatné přerušené těhotenství, protože je u nich těhotenství velmi rizikové. Na druhou stranu může právě po interrupci dojít ke zhoršení stavu. Je též předpokládána určitá dědičná dispozice, která je dána vnímavostí vůči reakcím imunitního systému. Pokud se v rodině vyskytuje člen s roztroušenou sklerózou, mají jeho blízcí příbuzní riziko vypuknutí nemoci přibližně od 1:50 do 1:100. Avšak jen 20% nemocných s RS má mezi nejbližším příbuzenstvem nemocného s RS. Některé studie pracují na spojení mezi nedostatkem vitamínu (hlavně D,B) a RS. Dále se uvažuje o těžkých kovech, nadbytku mastných kyselin v potravě, neuroalergiích a poruchách cévních stěn. Roztroušená skleróza postihuje ženy téměř dvakrát častěji než muže (asi 3:2). Studie dokázaly, že riziko vzniku velmi ovlivňuje prostředí, ve kterém žijeme. Ve světě se v tropických a subtropických oblastech RS téměř nevyskytuje, což by mohlo souviset právě s oním nedostatkem vitamínu D. Největší výskyt roztroušené sklerózy v České republice je v oblasti severních Čech, což by mohlo mít zase spojení se zhoršeným životním prostředím. Lékaři předpokládají, že lidé v této oblasti mají narušenou imunitu organismu a jsou náchylnější k autoagresivnímu chování.

 

Standardní léčba ROZTROUŠENÉ SKLEROZY

Na léčbu mají lékaři rozdílné názory. Někteří podporují konzervativní léčbu pomocí podpůrných prostředků v období ataky, jiní naopak radikální v období klidu. Nicméně platí, že čím dříve je RS odhalena, tím je větší naděje na zpomalení rozvoje choroby. Léčba spočívá v prevenci ataků, rozvoji nemoci a úlevy od potíží. Souběžně s příslušnou farmakoterapií a fyzioterapií by měl pacient podstupovat i podpůrnou psychoterapii.

Léčba akutního ataku (relapsu) je řešena podáváním vysokých dávek kortikoidů (dexametazon, metylprednizol). Působí protizánětlivě a urychlují zotavení z ataky. Nepozastavují však průběh nemoci ani nezbraňují relapsům.

Ke snížení počtu relapsům se užívají tzv. léky první volby, které bojují i proti rozvoji nemoci a rozsahu relapsů.
Využívají se k tomu interferony (beta 1b, beta 1a), jež mají protizánětlivý účinek. Stimulují centrální nervový systém, a tím snižují průnik zánětlivých buněk. Léčba je však doprovázena vedlejšími účinky jako je bolestivé zarudnutí v místě vpichu, chřipkové příznaky, zvýšení jaterních testů, snížení krvinek a destiček. Existuje několik typů, které se liší počtem dávek v týdnu, způsobem podání a množstvím látky. Nutná je pravidelná kontrola krevních testů.

Důležitá je také symptomatická léčba, která vede ke zvládnutí jednotlivých příznaků RS.

Podávají se léky proti bolesti, antidepresiva, proti závratím (Theadryl, Medrin), proti obtížím s močením (Ditropan, Mictonorm) i při sexuálních obtížích (Apomorfin, Tadalafil, Vardenafil, Sildenafil).

Při léčbě roztroušené sklerózy se využívá pomoci fyzioterapeutů . Fyzioterapeuti bojují proti ochablosti svalů a protažení zkrácených svalů. Používají mnoho metod jako je cvičení v bazénu, léčebná gymnastika, Vojtova metoda, Bobathova metoda, Kabatovo cvičení, hipoterapie, elektroterapie, vodoléčba a masáže. Člověk trpící RS má nárok každé dva roky na pobyt v lázních – probíhají ve Vráži u Písku, Dubí u Teplic, Klimkovicích u Ostravy, Piešťanech a v Trenčianských Teplicích.

 

Příznaky ROZTROUŠENÉ SKLEROZY

Roztroušená skleróza nemá specifické příznaky. Může se projevovat mnoha různými příznaky, protože může být zasáhnutá jakákoliv oblast centrálního nervového systému. Mezi nejčastější příznaky patří snížení citlivosti a mravenčení v končetinách. Celková koordinace pohybů a pohyblivost může být více či méně narušena. Jedním z častých znaků bývá tzv. Lhermittův příznak, který nemocný pociťuje ve formě elektrických impulsů pří překlonění hlavy. Dále se může objevit porucha vidění, například nekontrolovatelné kmitání očima nebo dvojité vidění. Jedním z prvních příznaků může být zánět očního nervu – tzv. optická neboli retrobulbární neuritida. Nemocný pociťuje bolest za okem, vidí rozmazaně nebo dvojitě, má výpadky zorného pole a snížené vnímání ostrosti barev. V některých případech může mít nemocný potíže s výslovností a plynulou řečí. Nemoc často doprovází chronická únava. Mohou se objevit závratě a epileptické záchvaty. Roztroušená skleróza je často provázena depresí a nechutí do života. Tyto potíže mohou přetrvávat týdny i měsíce.

 

Odstranění ROZTROUŠENÉ SKLEROZY tradiční čínskou bylinnou medicínou

Pro odstranění příčin onemocněním ROYTROUŠENÁ SKLEROZAje nutné se objednat na osobní konzultaci k Dr. Zhengovi (kontakty ZDE). Ten si udělá vlastní diagnózu, díky které zjistí přesné příčiny, které Vám pomůže odstranit.

Zároveň je nutné brát na vědomí čínské pořekadlo:

"Každé onemocnění by se mělo léčit minimálně 2x takovou dobu, jakou se neléčilo."

Osobní léčba u Dr. Zhenga tuto dobu rapidně zkracuje.

 

 

-
Před návštěvou je nutné se TELEFONICKY OBJEDNAT!
Před návštěvou je nutné se TELEFONICKY OBJEDNAT!