TRADIČNÍ ČÍNSKÁ BYLINNÁ MEDICÍNA

VITILIGO - BÍLÁ PIGMENTACE

Definice VITILIGA

Tímto onemocněním trpí 0,38 až 4 % populace. U většiny nemocných se poprvé projeví do 20 let až 30 let. U mnoha nemocných se ložiska dále rozšiřují. Tato nemoc je neinfekční a u 20 % nemocných geneticky podmíněná (tzn. ve většině případů ji děti osob s vitiligem nedědí). Tato nemoc se vyskytuje častěji u tmavších ras. Postihuje obě pohlaví stejně často. U 75 % nemocných se již vytvořená ložiska dají vyléčit, ale nelze zaručit, že po zbytek života nevzniknou nová. Občas ji doprovází další nemoci jako onemocnění štítné žlázycukrovka, případně tato onemocnění mohou mít předkové osob s vitiligem. Také se předpokládá, že podíl na vzniku vitiliga má i stres. Někteří nemocní trpí kvůli této kosmetické vadě depresemiNázev pochází z latiny ze slova vitium, což je vada a vitelis, znamenající bílou barvu. Průběh je u každého jedince jiný, horší se předpokládá u atopiků (nemocných s atopickým ekzémem, alergiemi). Možná je i regrese, tj. ústup onemocnění, zejména pak v letních měsících, nicméně bez léčby se nejedná o časté případy.

 

Co je VITILIGO

Vitiligo je získané kožní onemocnění, charakterizované vznikem bílých, ostře ohraničených skvrn. Vitiligo je často doprovázeno tzv. autoimunitními chorobami. Je velkým kosmetickým problémem.

 

Standardní léčba VITILIGA

K dispozici je jednak léčba podpůrná – podávání antioxidantů, které tlumí poškození buněk vznikajícími působky v melanocytech a podávání betakarotenů, které stimulují pigmentaci. Jako nejúčinnější je považována léčba pomocí mastí s obsahem kortikoidů (léky tlumící imunitní děje, tedy i depigmentaci v kůži), dále pak tzv. fototerapie – léčba pomocí ultrafialového světla, kdy pacient dochází na pracoviště, kde je ozařován UV lampou. Modifikací fototerapie je metoda PUVA, kdy jsou na kůži před ozařováním aplikovány psoraleny, látky zesilující účinky UV záření či balneoterapie, kdy je léčba UV světlem podpořena léčivými koupelemi. Obvykle pacient na fototerapii dochází po dobu minimálně 3 až 12 měsíců. Pokud je tato léčba bez výsledku, nemá smysl v ní pokračovat. Velmi málo používanou metodou je autotransplan­tace – přenesení vlastních pigmentových buněk (melanocytů) ze zdravých částí kůže do postižených oblastí. V případě rozsáhlého postižení se v některých státech provádí ireverzibilní (nevratná) depigmentace zbylých normálně pigmentovaných částí těla pomocí chemických látek (hydrochinonmo­nobenzyletherem). Ireverzibilní depigmentace je trvalé zbavení kůže pigmentu pomocí krému s účinnou látkou, která zničí melanocyty. Vybělení trvá 8–12 měsíců. Je důležité si uvědomit, že tento krok je nevratný a že nemocný musí být velmi účinně chráněn před slunečním zářením pomocí oděvu a krémů s vysokým ochranným faktorem. Veškerá léčba vitiliga je časově velmi náročná a je dlouhodobá.

 

Příznaky VITILIGA

Vitiligo se objevuje v kterémkoli věku zpravidla však mezi 10. – 30. rokem. U 50% nemocných se depigmentace objeví kolem 20. roku. Začíná jako bílé okrouhlé ložisko, které se může zvětšovat a nabývat různých tvarů, přičemž jeho okraje jsou často zvýšeně pigmentované (hyperpigmento­vané). Ložisek postupně přibývá a mohou splývat až postihnou celé těloPredilekčními oblastmi výskytu ložisek jsou zvýšeně pigmentované části těla – hlava, šíje, podpaží, bradavky, hřbety rukou, břicho a oblast genitálu. Vitiligo se může vyskytovat i ve kštici, kde obvykle vlasy z něj vyrůstající jsou taktéž bílé. Podle vzhledu a množství depigmentovaných ložisek (postrádajících pigment) rozlišujeme vitiligo lokalizované, generalizované, univerzální a smíšený typ.

Lokalizované vitiligo se vyskytuje samostatně či vícečetně, nicméně postihuje relativně malý okrsek kůže, který je nervově zásobován z určité části míchy (z jednoho dermatomu).

Generalizované vitiligo postihuje velkou část těla, zejména tváře a končetiny.

Univerzální typ postihuje kůži celého těla, může být přítomno několik málo ložisek zvýšené pigmentace.

Od albinismu se liší nepřítomností postižení očí (zde pigment tedy je přítomen a nemocný má normální barvu duhovek).

Smíšený typ je určitou variantou předchozích.

Průběh je u každého jedince jiný, horší se předpokládá u atopiků (nemocných s atopickým ekzémem, alergiemi). Možná je i regrese, tj. ústup onemocnění, zejména pak v letních měsících, nicméně bez léčby se nejedná o časté případy.

 

Odstranění VITILIGA tradiční čínskou bylinnou medicínou

Pro odstranění příčin onemocněním VITILIGO, je nutné se objednat na osobní konzultaci k Dr. Zhengovi (kontakty ZDE). Ten si udělá vlastní diagnózu, díky které zjistí přesné příčiny, které Vám pomůže odstranit.

Zároveň je nutné brát na vědomí čínské pořekadlo:

"Každé onemocnění by se mělo léčit minimálně 2x takovou dobu, jakou se neléčilo."

Osobní léčba u Dr. Zhenga tuto dobu rapidně zkracuje.

 
 

 

-
Před návštěvou je nutné se TELEFONICKY OBJEDNAT!
Před návštěvou je nutné se TELEFONICKY OBJEDNAT!